16 Aralık 2010 Perşembe

9. sınıf Edebiyat Söz sanatları kopyası

Edebiyat sınavı için hazırladığım nacizane özet kopyalarım, kullanım örneğiyle veriyorum yine iyisiniz :)
bol zayıfsız sınavlar :)

...............
Mecaz-ı mürsel(ad aktarması) Bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözün yerine kullanılmasıdır. Örnek: Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilaldeki hilal bayrak yerine kullanılmış.
Kinaye(değinmece, dokunaklı söz)Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlama gelecek biçimde kullanıp mecaz anlamı kastetme sanatıdır.
Teşhis ve intak (kişileştirme konuşturma)1,insan dışındaki varlıklara insanlarda bulunan özellikler verme sanatıdır. 2,insan dışındaki varlıkları, insan gibi konuşturma sanatıdır.
Teşbih(benzetme)Anlamda benzerlik bulunan iki şeyden zayıf olanı kuvvetli olana benzetme sanatıdır.ögeler: benzeyen(zayıf olan, özelliği kuvvetli olan), benzetme yönü(iki öğenin ortak özelliği,)kendisine benzetilen(güçlü olan,kuvvetli olan),benzetme edatı(gibi,kadar,değin…). Teşbih çeşitleri:tam teşbih 4 ögeli, güzel teşbih 2 ögeli temel ögeler var,kısaltılmış teşbih 3 ögeli benzetme yönü yok,pekiştirilmiş teşbih benzetme edatı olmayanlar
İştiare(eğretileme) Benzeyen ya da kendisine benzetilenden yalnız biriyle yapılan edebi sanattır.(Tek ögeli benzetmeler)
Tecahül-i arif (bilip de bilmezlik): Bilinen bir şeyi bilmiyormuş gibi gösterme sanatıdır. Çeşitli nedenlerle söylemek istediğimiz söz, bu şekilde daha etkili olur. Genellikle soru sorma yoluyla yapılır.
Tariz(dokundurma,iğneleme) Alay etmek, aşağılamak, küçük düşürmek, yermek amacıyla bir sözün söylenen anlamının tersini düşünmesidir.
Hüsn-i talil(güzel nedenleme)Nedeni herkes tarafından bilinen bir olayı, hayali ve güzel bir nedene bağlama sanatıdır. Ancak bu nedeninin kesin bir yargıya dayanması gerekir.
Tezat (karşıtlık) Birbirine anlamca karşıt olan iki sözcük,  kavram, duygu ve düşüncenin bir arada kullanılması sanatıdır.
Mübalağa (abartma)Bir varlığı bir eylemi bir durumu bir düşünceyi olduğundan daha az ya da daha çok (daha küçük veya daha büyük) gösterme sanatıdır.
Telmih(Anıştırma hatırlatma) Söz arasında herkesçe bilinen geçmişteki bir olayı ünlü bir kişiyi bir inancı yaygın bir atasözünü hatırlatma sanatıdır.
Tevriye(iki anlamlılık) İki veya ikiden çok anlama gelebilen bir sözcüğün(sesteş sayılabilecek)yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetmektir.
Cinas(ündeşlik,eşseslik)Yazılışları ve söylenişleri aynı, anlamları farklı sözcükleri bir arada kullanmadır. Genellikle manilerde görülür.
Tenasüp(uygunluk)Anlamca birbirleriyle ilgili olan, birbirini çağrıştıran sözcükleri bir arada kullanma sanatıdır.
Leff ü neşr(dür-yay)Genellikle bir beyit içinde birince dizede en az iki şeyi söyleyip ikinci dizede bunlarla ilgili benzerlik ve karşılıkları vermektir.
Tekrir(yenileme)sözün etkisini güçlendirmek amacıyla anlamın üzerinde yoğunlaştığı sözcük ya da  söz gruplarını arka arkaya tekrar etmektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder